Магичната 8 

 
Магичната 8
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Магичната 8“, първи тираж
Общ брой талони – 3 000 000
Цена на един талон – 3 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,33
Обща сума на печалбите – 5 480 000 лв.,
от които:
      • 1 печалба по 200 000 лв.
      • 2 печалби по 50 000 лв.
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група в лева
Оставащи печалби
1
200 000 лв.
200 000 лв.
1
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
40
2 000 лв.
80 000 лв.
35
100
1 000 лв.
100 000 лв.
92
1 000
200 лв.
200 000 лв.
5 000
48 лв.
240 000 лв.
5 000
(2 х 3 лв.) + (4 х 6 лв.) + (2 х 9 лв.) = 48 лв.
240 000 лв.
20 000
24 лв.
480 000 лв.
20 000
8 х 3 лв. = 24 лв.
480 000 лв.
30 000
9 лв.
270 000 лв.
30 000
3 лв. х3 = 9 лв.
270 000 лв.
40 000
6 лв.
240 000 лв.
40 000
3 лв. х2 = 6 лв.
240 000 лв.
210 000
4 лв.
840 000 лв.
500 000
3 лв.
1 500 000 лв.
901 143
 
5 480 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Печалба от всяка от игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“ „Игра 3“  или „Игра 4“ се дължи, ако след изтриване на покритието на всяка от осемте игрални зони, в полетата на една от тях се открие:
  • изобразен един символ  . В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под този символ в същата игрална зона; ако след изтриване на покритието на всяка от осемте игрални зони, в полетата на една от тях се открият изобразени два символа  . В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под тези символи в същата играна зона, умножена по 2.

Например, ако в една игрална зона се открият два символа   и под тях е изписана сумата 3 лв., печалбата е 6 лв.;

  • изобразени три символа   . В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под тези символи в същата играна зона, умножена по 3.

Например, ако в една игрална зона се открият три символа   и под тях е изписана сумата 3 лв., печалбата е 9 лв.;

  • изобразен символ   . В този случай, печалбата е равна на сбора от сумите в лева, изписани и в осемте игрални зони.

Например, ако в някое от полетата на игрална зона № 4 се откриете изобразен символ  , а под него, в същата играна зона, е изписана сума „9 лв.“, а в останалите седем игрални зони са изписани суми, както следва: в игрална зона № 1 - „3 лв.“, в игрална зона № 2 - „6 лв.“, в игрална зона № 3 - „6 лв.“, в игрална зона № 5 - „9 лв.“, в игрална зона № 6 - „ 3 лв.“, в игрална зона № 7 - „6 лв.“ и в игрална зона № 8 - „6 лв.“, печалбата е 9 лв.+ 3 лв.+ 6 лв.+ 6 лв.+ 9 лв.+ 3 лв.+ 6 лв.+ 6 лв. = 48 лв.

 

 
С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 96 - 29.11.2020
Печеливши числа
26 27 29 34 39 48
Джакпот
5 213 843.24 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 96 - 29.11.2020
1 Теглене
6 25 26 31 32
2 Теглене
10 13 15 28 30
 
Тираж 96 - 29.11.2020
Печеливши числа
4 6 9 20 30 37
Джакпот
569 517.33 лева
Тираж 96 - 29.11.2020
Печеливши числа
Година
49
Месец
11
Дата
26
Ден
6


Джакпот
22 093.29 лева

Тираж 96 - 29.11.2020
Печеливши числа
6 12 27 28 45
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 96 - 29.11.2020
 
Печеливши позиции
5 6 9
Печеливши числа
7 4 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 96 - 29.11.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
1
4
2
5
x
6
2
7
2
8
2
9
2
10
1
11
1
12
x
13
1
Джакпот
4 089.48 лева
Тираж 96 - 29.11.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
x
4
x
5
2
6
2
7
x
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 96 - 29.11.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
1
5
1
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
3 дек 2020