LUXOR
         
„LUXOR - Пирамиди и фараони“, първи тираж
Общ брой талони – 3 000 000
Цена на един талон – 7 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,45
Обща сума на печалбите – 12 695 000 лв.,
от които:
      • 1 печалби по 500 000 лв.
      • 1 печалби по 50 000 лв.
      • 3 печалби по 20 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби
Оставащи
печалби
1
500 000 лв.
500 000 лв.
1
1
50 000 лв.
50 000 лв.
1
3
20 000 лв.
60 000 лв.
1
40
5 000 лв.
200 000 лв.
29
100
2 000 лв.
200 000 лв.
86
300
1 000 лв.
300 000 лв.
272
1 200
500 лв.
600 000 лв.
1 000
100 лв.
100 000 лв.
1 000
10 лв. + 20 лв.+
20 лв. + 50 лв. = 100 лв.
100 000 лв.
7 500
50 лв.
375 000 лв.
7 500
10 лв. + 20 лв.+ 20 лв. = 50 лв.
375 000 лв.
5 000
20 лв.
100 000 лв.
5 000
10 лв. + 10 лв. = 20 лв.
100 000 лв.
60 000
15 лв.
900 000 лв.
120 000
10 лв.
1 200 000 лв.
215 000
9 лв.
1 935 000 лв.
800 000
7 лв.
5 600 000 лв.
1 223 645
 
12 695 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „LUXOR - Пирамиди и фараони“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако в зона:
  • „ИГРА 1“ - ако след изтриване на двадесет и двете полета на зона „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и четирите полета на зона „БОНУС ЧИСЛА“, се открият шест числа, които са еднакви с шестте числа, изписани в полетата на зоната.  В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана в полето ПЕЧАЛБА, разположено под шесте еднаквите числа в „ИГРА 1“;
  • „ИГРА 2“, или „ИГРА 3“ или „ИГРА 4“ или „ИГРА 5“  - ако след изтриване на двадесет и двете полета на зона „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и четирите полета на зона „БОНУС ЧИСЛА“ се открият числа, които са  еднакви с числата, изписани на един ред в игралните зони „ИГРА 1“ и/или „ИГРА 2“ и/или „ИГРА 3“ и/или „ИГРА 4“ и/или „ИГРА 5“. В тези случаи,  печалбата е сумата в лева, изписана в дясно на съответния ред. Например, ако в зони „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и „БОНУС ЧИСЛА“ се открият числата 9, 26, 14 и 31 и същите четири числа са разположени на четвърти ред в „ИГРА 2“, то печалбата е сумата, разположена изписана в дясно от този ред – 5000 лв.;
  •  „БЪРЗА ПЕЧАЛБА“ се дължи ако след изтриване на покритието на зоната се открие символ , в този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под този символ.

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 7 - 26.01.2023
Печеливши числа
1 5 9 29 41 49
Джакпот
4 554 223.17 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 7 - 26.01.2023
1 Теглене
2 11 12 16 23
2 Теглене
15 24 30 31 32
 
Тираж 7 - 26.01.2023
Печеливши числа
7 10 11 21 28 40
Джакпот
362 276.01 лева
Тираж 7 - 26.01.2023
Печеливши числа
Година
4
Месец
11
Дата
28
Ден
3


Джакпот
5 214.61 лева

Тираж 7 - 26.01.2023
Печеливши числа
6 8 12 14 43
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 7 - 26.01.2023
 
Печеливши позиции
3 4 7
Печеливши числа
4 0 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 22.01.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
x
4
2
5
1
6
x
7
x
8
1
9
1
10
2
11
2
12
x
13
2
Джакпот
5 244.16 лева
Тираж 6 - 22.01.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
11
1
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 22.01.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
1
4
x
5
2
6
x
7
1
8
x
9
2
10
1
Джакпот
4 089.70 лева
 
БНТ
29 яну 2023