Каре АСА 

 
Каре АСА
         

Печелившата ръка е в теб!

 

„Каре АСА“, първи тираж
Общ брой талони – 40 000 000
Цена на един талон – 3 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,30
Обща сума на печалбите – 71 300 000 лв.,
от които:
      • 5 печалби по 500 000 лв.
      7 печалби по 250 000 лв.
      • 11 печалби по 100 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой
печалби
Единична печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби*
5
500 000 лв.
2 500 000 лв.
5
7
250 000 лв.
1 750 000 лв.
7
11
100 000 лв.
1 100 000 лв.
11
20
20 000 лв.
400 000 лв.
19
40
5 000 лв.
200 000 лв.
32
800
1 000 лв.
800 000 лв.
773
300
500 лв.
150 000 лв.
268
600
100 лв. + 100 лв. + 100 лв. + 100 лв. + 100 лв. = 500 лв.
300 000 лв.
574
10 000
100 лв.
1 000 000 лв.
...
10 000
50 лв. + 50 лв. = 100 лв.
1 000 000 лв.
...
30 000
50 лв.
1 500 000 лв.
...
80 000
10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 50 лв.
4 000 000 лв.
...
200 000
15 лв.
3 000 000 лв.
...
300 000
5 лв.+ 10 лв. = 15 лв.
4 500 000 лв.
...
380 000
10 лв.
3 800 000 лв.
...
400 000
5 лв. х2 = 10 лв.
4 000 000 лв.
...
600 000
6 лв.
3 600 000 лв.
...
800 000
3 лв. х2 = 6 лв.
4 800 000 лв.
...
1 300 000
5 лв.
6 500 000 лв.
...
2 400 000
4 лв.
9 600 000 лв.
...
5 600 000
3 лв.
16 800 000 лв.
...
12 111 783
 
71 300 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

Талон от моментната лотарийна игра „Каре АСА“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш при спазване на следната последователност от действия във всяка от двете игри:

  • Игра 1:

Изтрий всяко едно от полетата за участие – пет полета с по четири карти (от РЪКА 1 до РЪКА 5) и едно поле с три карти (БОНУС КАРТИ). Като комбинираш картите от всяка една отделна РЪКА (РЪКА 1, РЪКА 2, РЪКА 3, РЪКА 4 и РЪКА 5) с БОНУС КАРТИТЕ, виж какво печелиш в ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ на лицето на талона за играта.

Внимание: печеливша комбинация се формира само от картите от всяка отделна РЪКА и БОНУС КАРТИТЕ, а не от картите между отделните РЪЦЕ! Например, ако в РЪКА 3 откриеш карти , , и , а в БОНУС КАРТИТЕ – и , печалбата от талона в Игра 1 е 50 лв.

Ако в полето БОНУС КАРТИ откриеш карта , общата печалба от Игра 1 се удвоява!

  • Игра 2:

Изтрий полетата ЗЛАТНИТЕ КАРТИ и ТВОИТЕ КАРТИ. Ако някоя от ТВОИТЕ КАРТИ е еднаква с някоя от ЗЛАТНИТЕ КАРТИ, печелиш сумата в лева, изписана под нея.

Например, ако в полето ЗЛАТНИТЕ КАРТИ откриеш карти и , а в полето ТВОИТЕ КАРТИ – , , , и  и под еднаквата карта е изписана сумата „250 000 лв.“, печалбата от талона е 250 000 лв.!

 

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
4 6 11 14 17 46
Джакпот
2 578 750.14 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 28.02.2021
1 Теглене
4 5 11 14 21
2 Теглене
3 9 18 28 33
 
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
17 21 24 37 39 40
Джакпот
467 706.11 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
Година
64
Месец
12
Дата
16
Ден
4


Джакпот
Спечелен

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
21 43 45 48 50
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
 
Печеливши позиции
3 5 9
Печеливши числа
6 5 7
Джакпот
46 204.80 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
x
4
x
5
2
6
1
7
x
8
x
9
2
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
2 288.72 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
Джакпот
9 518.45 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
x
Джакпот
2 933.60 лева
 
БНТ
4 мар 2021