Диаманти.BINGO 

 
Диаманти.BINGO
         
„Диаманти.BINGO“, първи тираж
Общ брой талони – 4 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,70
Обща сума на печалбите – 11 775 000 лв.,
от които:
  • 1 печалба от 250 000 лв.
  • 1 печалба от 50 000 лв.
  • 1 печалба от 20 000 лв.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба         
Общо печалби в група
Оставащи печалби
1
250 000 лв.
250 000 лв.
1
1
50 000 лв.
50 000 лв.
1
1
20 000 лв.
20 000 лв.
0
10
10 000 лв.
100 000 лв.
7
60
2 000 лв.
120 000 лв.
42
120
500 лв.
60 000 лв.
3 400
100 лв.
340 000 лв.
4 000
50 лв.
200 000 лв.
4 000
5 лв. + 10 лв. +
15 лв.+ 20 лв. = 50 лв.
200 000 лв.
9 400
25 лв.
235 000 лв.
40 000
20 лв.
800 000 лв.
40 000
5 лв. + 5 лв.+ 10 лв. = 20 лв.
800 000 лв.
40 000
15 лв.
600 000 лв.
40 000
5 лв. + 10 лв. = 15 лв.
600 000 лв.
50 000
10 лв.
500 000 лв.
50 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
500 000 лв.
400 000
6 лв.
2 400 000 лв.
800 000
5 лв.
4 000 000 лв.
1 480 993
 
11 775 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Диаманти.BINGO“  е печеливш, ако:
  • в някоя от четирите BINGO карти всички числа, разположени на една линия (ред, колона или диагонал), съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“;

Пример за формирани линии в една BINGO карта:

  • в някоя от четирите BINGO карти всички числа, разположени в четирите ѝ ъгъла, общо четири на брой, съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“;

Пример за формирани 4 ъгъла в една BINGO карта:

  • в някоя от четирите BINGO карти всички числа, които попадат в контурите на изобразения символ на диамант, общо седем на брой (четени от ляво на дясно – второ, трето и четвърто на втори ред; второ, трето и четвърто на трети ред; и трето на четвърти ред), съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“;

Пример за съвпадение на всички числа, които попадат в контурите на изобразен символ на диамант в една BINGO карта:

  • в някоя от четирите BINGO карти всички числа, разположени на двата ѝ диагонала, общо девет на брой, така че да образуват буквата „Х“, съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“;

Пример за формирани два диагонала (X) в една BINGO карта:

  • в някоя от трите Бонус игри и трите числа, изписани в полетата, съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“.

Пример за съвпадение и на трите числа в „Бонус игра 3“:

 

Пълни правила

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2023
1 Теглене
8 16 21 32 35
2 Теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 сеп 2023