EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 48 - 20.06.2021
Печеливши числа
11 24 32 35 37 49
Джакпот
2 618 951.69 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 48 - 20.06.2021
I-во теглене
1 2 7 31 32
II-ро теглене
7 14 21 25 27
 
Тираж 48 - 20.06.2021
Печеливши числа
1 2 16 24 31 39
Джакпот
697 615.43 лева
Тираж 48 - 20.06.2021
Печеливши числа
Година
29
Месец
03
Дата
30
Ден
5


Джакпот
34 006.46 лева

Тираж 48 - 2021
Печеливши числа
16 20 24 37 50
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 48 - 20.06.2021
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
6 0 0
Джакпот
42 267.08 лева
Тираж 48 - 20.06.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
X
4
1
5
1
6
1
7
X
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
X
Джакпот
4 094.56 лева
Тираж 48 - 20.06.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
11
2
12
1
Джакпот
спечелен
Тираж 48 - 20.06.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
X
5
1
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
495.10 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.