EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
4 20 22 27 28 46
Джакпот
5 209 512.40 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 68 - 25.08.2019
I-во теглене
12 13 17 22 25
II-ро теглене
7 8 15 24 28
 
Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
7 10 24 25 30 38
Джакпот
569 226.32 лева
Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
Година
40
Месец
02
Дата
09
Ден
2


Джакпот
24 327.41 лева

Тираж 68 - 2019
Печеливши числа
11 20 24 26 41
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 68 - 25.08.2019
 
Печеливши позиции
1 5 8
Печеливши числа
1 2 3
Джакпот
спечелен
Тираж 66 - 18.08.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
1
4
1
5
2
6
X
7
1
8
X
9
2
10
X
11
2
12
1
13
2
Джакпот
5 396.59 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
2
7
X
8
1
9
2
10
1
11
X
12
2
Джакпот
129.60 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
X
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.