EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
23 29 30 40 44 45
Джакпот
2 794 562.83 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 92 - 17.11.2019
I-во теглене
14 15 20 23 26
II-ро теглене
10 12 18 24 34
 
Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
14 17 18 20 27 31
Джакпот
599 780.50 лева
Тираж 92 - 17.11.2019
Печеливши числа
Година
48
Месец
07
Дата
22
Ден
4


Джакпот
22 986.17 лева

Тираж 92 - 2019
Печеливши числа
3 8 16 17 50
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 92 - 17.11.2019
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
5 6 1
Джакпот
спечелен
Тираж 92 - 17.11.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
X
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Джакпот
512.63 лева
Тираж 92 - 17.11.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
X
4
X
5
2
6
X
7
1
8
X
9
1
10
2
11
X
12
1
Джакпот
1 717.15 лева
Тираж 92 - 17.11.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
X
3
X
4
X
5
2
6
X
7
1
8
1
9
2
10
1
Джакпот
781.10 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.