EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 56 - 14.07.2019
Печеливши числа
16 19 23 37 42 45
Джакпот
3 278 188.50 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 56 - 14.07.2019
I-во теглене
6 10 12 14 35
II-ро теглене
4 8 18 19 27
 
Тираж 56 - 14.07.2019
Печеливши числа
1 3 30 32 33 35
Джакпот
363 857.68 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
Печеливши числа
Година
52
Месец
06
Дата
15
Ден
6


Джакпот
8 634.41 лева

Тираж 56 - 2019
Печеливши числа
16 28 37 38 41
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
 
Печеливши позиции
2 7 9
Печеливши числа
6 6 1
Джакпот
28 255.25 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
X
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
X
10
1
11
1
12
1
Джакпот
258.53 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
X
8
1
9
1
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.